PIEMONTE HOUSES - Vendita case, rustici, ville, casali, cascine in Piemonte zona Langhe, Lago Maggiore, Lago d'Orta Laghi di Avigliana e Montagna


Acquistare con Piemonte Houses

Het personeel van PIEMONTE HOUSES kan u helpen bij alle stadia van het aankoop proces:

 1. Openingsbod of Voorstel;
 2. Voorlopig Koopcontract;
 3. Hypotheek Financiering;
 4. Overschrijven bij de Notaris;
 5. After-sales Service.
1. Openingbod of Voorstel.
Als u eenmaal in ons aanbod een woning heeft gevonden die aan uw wensen en verwachtingen voldoet, kunt u een bod uitbrengen bij de verkoper van de woning met een aankoopvoorstel, de betalingsvoorwaarden en de uiteindelijke aankoopdatum, evenals de geldigheid van het bod. Om dit bod te bevestigen dient u een garantie af te dragen in de vorm van een bedrag van ongeveer 5% van het aankoopvoorstel en dit kunt u afgeven als een cheque of in deposito storten op de bankrekening van het agentschap met de verkoper als begunstigde. Als de verkoper het bod accepteert, zal de cheque of het deposito naar hem overgemaakt worden en zal als voorschot beschouwd worden op de aankoopsom. Indien de verkoper het bod afwijst, zal de cheque of het deposito teruggegeven worden aan de koper en deze is daarmee ontslagen van enige verplichting jegens de eigenaar of het agentschap. Bij het aanbieden van uw aankoopvoorstel, zal het agentschap u vragen om het overeengekomen honorarium voor de agent schriftelijk te bevestigen welk bedrag u verschuldigd bent als uw bod geaccepteerd wordt.
2. Voorlopig Koopcontract.
Als er overeenstemming is bereikt over de aankoop van de woning, zal het agentschap na aanvraag van een persoonlijk Codice Fiscale wat nodig is voor elke financiële transactie binnen Italië en eventueel het assisteren bij het openen van een bankrekening het Voorlopig Koopcontract gaan voorbereiden. Hierin worden de contractvoorwaarden beschreven: de identiteit van beide partijen; identificatie van het onroerend goed volgens de gegevens in het kadaster; de overeengekomen verkoopprijs van het onroerend goed en de betalingsvoorwaarden; de datum van het overschrijven bij de notaris en alle onderlinge verplichtingen van beide partijen. Bij ondertekening van het Voorlopig Koopcontract zal de koper gevraagd worden om nog een aanbetaling over te maken van 20-25% van de overeengekomen verkoopprijs die toegevoegd zal worden aan de garantie die betaald is ten tijde van het bod. Zoals wettelijk verplicht zal het agentschap het Voorlopig Koopcontract registreren bij de bevoegde autoriteiten en ingeval het een landelijke woning betreft, zal het agentschap tevens alle buren inlichten over de desbetreffende verkoop om ze in staat te stellen hun wettelijk recht op voorkoop uit te oefenen. Het overeengekomen honorarium voor de agent zal betaald worden bij de ondertekening van het Voorlopig Koopcontract.
3. Hypotheek.
Dankzij een aantal overeenkomsten gesloten met eersteklas internationale banken zijn Gabetti agentschappen in staat om hypotheken te financieren voor niet-ingezetene kopers tegen scherpe tarieven.
4. Overschrijven bij de Notaris.
De vastgoed agent zal alle documenten verzamelen aangaande de partijen, de onroerende goederen en benodigdheden voor het sluiten van de koop (kadaster- en hypotheekinformatie, plattegronden en tekeningen, aankoopakten, bouwvergunningen en andere certificaten) en deze doorsturen naar de notaris. De notaris zal, na verdere controle uitgevoerd te hebben in zijn eigen belang (afwezigheid van hypotheek, claims, overeenkomsten etc.) een akte opstellen waarbij het eigendom van het onroerend goed officieel overgedragen wordt van de ene op de andere partij. Bij ondertekening van de akte zal de koper het restant bedrag van de overeengekomen aankoopprijs betalen aan de verkoper. De koper betaald tevens, direct aan de notaris, het notarishonorarium en alle belastingen en verplichtingen. In het Italiaanse wettelijke systeem kun je onroerend goed op slechts twee manieren kopen of verkopen:

 • Akte bij de notaris;
 • Particulier Authentiek Contract.

Een notarisakte is een openbaar contract tot stand gebracht door een notaris die derhalve aansprakelijk is voor de inhoud. Een notaris zal de beide partijen de Akte alleen laten ondertekenen, nadat hij de inhoud hardop heeft voorgelezen in hun aanwezigheid en alle betrokken partijen deze volledig hebben begrepen. Zou een of beide partijen problemen hebben met het begrijpen van de Italiaanse tekst, dan kunnen ze verzoeken dat de Akte vertaald wordt in een andere taal door een beëdigde tolk die geregistreerd staat bij het Italiaanse gerecht. De extra kosten komen voor rekening van de partij die het verzoek tot vertaling heeft gedaan. Sommige niet-ingezetene kopers die geen Italiaans spreken, maar de extra kosten van een beëdigde vertaling willen besparen, kunnen uitwijken naar een Particulier Authentiek Contract als een vorm om eigendom van onroerend goed over te dragen. In dit type contract is de rol die de notaris vervult theoretisch gelimiteerd tot het vaststellen van de identiteit van de partijen en hun handtekeningen legaliseren terwijl het aan beide partijen is overgelaten om tot overeenstemming te komen en aansprakelijkheid te aanvaarden over de inhoud van het contract. In de praktijk is het meestal nog steeds de notaris die het contract opstelt en alle feitelijke controles uitvoert. Daarbij volgt hij dezelfde procedure als bij het opstellen van een openbaar contract. Notarissen met wie ons agentschap samenwerkt zullen een concept van een Particulier Contract aanbieden welke vertaald kan worden door een of beide partijen met hun eigen middelen.

Overdrachtsbelasting

Alle belastingverplichtingen die voortkomen uit een overdracht van onroerend goed zijn voor kosten van de koper. Gebaseerd op de wetgeving van dit moment varieert de belasting op overdracht van onroerend goed overeenkomstig de wettelijke status van beide partijen en de toepasbaarheid van belastingreducties

 • Overdracht van Onroerend Goed voor Residentie Doeleinden tussen individuen (Natuurlijke personen):
  1. als de belastingreductie voor “Eerste Huis” eigenaren van toepassing is: 3% van de kadasterwaarde van het onroerend goed (wat in de meeste gevallen aanzienlijk lager is dan de overeengekomen verkoopprijs) + € 322,- aan vaste lasten.
  2. als de belastingreductie voor “Eerste Huis” eigenaren niet van toepassing is: 10% van de kadasterwaarde van het onroerend goed.
 • Aankoop Onroerend Goed voor Residentie Doeleinden via een Onderneming (Juridische Entiteit):
  1. als de belastingreductie voor “Eerste Huis” eigenaren van toepassing is: 4% van de overeengekomen verkoopwaarde van het onroerend goed.
  2. als de belastingreductie voor “Eerste Huis” eigenaren niet van toepassing is: 10% van de overeengekomen verkoopwaarde van het onroerend goed.
 • Aankoop van land:
 • Belasting is 18% van de aankoopwaarde of 10% van de kadasterwaarde als het land beschouwd kan worden als grenzend aan gebouwen

After-sales Service.
De volgende zaken zullen verzorgd worden door het Agentschap zonder verder bijkomende kosten:
 • de akte ophalen en verzenden naar een opgegeven mailadres;
 • de overdracht van het onroerend melden bij de Openbare Veiligheids Autoriteiten;
 • kopers assisteren bij contractoverschrijvingen van nutsbedrijven (water, elektriciteit, gas, telefoon), onroerend goedbelasting (ICI), afvalverwerking- en reiningbelasting;
 • p aanvraag assisteren en adviseren we kopers bij het vinden van gekwalificeerde professionals (architecten, aannemers, werklui) voor kleine of grote renovatie- en herstelwerkzaamheden.

We zijn ons bewust van de moeilijkheden die een niet-ingezetene koper kan ondervinden bij de aankoop van een woning in het buitenland. Derhalve bieden we onze hulp en assistentie aan na het voltooien van de koop. In sommige gevallen hebben we onze klanten geassisteerd bij het inschrijven van hun kinderen op school of het vinden van werk.

Alle onze objecten
pIEMONTE HOUSES
PIEMONTE HOUSES
pIEMONTE HOUSES
pIEMONTE HOUSES
pIEMONTE HOUSES
pIEMONTE HOUSES
pIEMONTE HOUSES
pIEMONTE HOUSES
pIEMONTE HOUSES
pIEMONTE HOUSES
pIEMONTE HOUSES
Selecteer regio
Immobili in collina - Piemonte houses Immobili nelle terre dei laghi - piemonte houses Immobili sulle alpi - Piemonte houses Immobili al mare, in città... - Piemonte houses

Zoek op prijs:
van €:
in €:
Gebied:
Objectcode:

AGRIASSET
agriturismoforsale